Publicatie wet diverse bepalingen Rijksregister en bevolkingsregisters

Op 13 december 2018 publiceerde het Staatsblad de wet van 25 november 2018 houdende diverse bepalingen met betrekking tot het Rijksregister en de bevolkingsregisters. In een Omzendbrief werd de verdere planning toegelicht voor de stapsgewijze inwerkingtreding. Deze wet bevat heel wat belangrijke nieuwigheden.

Nieuws

Nieuwsbrief

Herlees of schrijf in via deze pagina.

Werkprocessen

Burgerzaken Vlaanderen werkt samen met Sensus aan het in kaart brengen van de processen burgerzaken. De resultaten vindt u hier.

Pagina's

Abonneren op burgerzaken.vlaanderen RSS