Nieuwe meertalige uittreksels CIEC-Overeenkomst nr. 34

Op 1 juli 2022 trad de CIEC-Overeenkomst nr. 34 in werking voor België, Duitsland en Zwitserland. Deze Overeenkomst inzake de afgifte van meertalige en gecodeerde uittreksels uit en attesten van de burgerlijke stand introduceert nieuwe modellen voor geboorte, erkenning, huwelijk, geregistreerd partnerschap en overlijden. Deze zijn vrij van legalisatie en delen in de bewijskracht van Belgische uittreksels.

BeSt-Address – 2e etappe

Na de 1e etappe, publiceerde het Rijksregister op 2 mei 2022 een nieuwe omzendbrief over de implementatie van BeSt-Address, de nieuwe structuur voor adressen in het Rijksregister die de link maakt met de authentieke bron voor adressen (in Vlaanderen het Adressenregister, in opvolging van het CRAB).

Verkiezingen 2024

2024 belooft een verkiezingsjaar te worden met tal van wijzigingen. Zo wordt op Vlaams niveau, voor de gemeente- en provincieraadsverkiezingen, gewerkt aan de afschaffing van de opkomstplicht.

Op federaal niveau heeft op 19 mei 2022 de Kamer een wetsvoorstel goedgekeurd om de kiesleeftijd bij de Europese verkiezingen te verlagen naar 16 jaar (wanneer ze hiervoor inschrijven). De wet moet uiteraard nog in het Staatsblad worden gepubliceerd, maar zal heel wat praktische gevolgen hebben.

Infosessies Single Digital Gateway

De Single Digital Gateway is een Europese verordening die alle bestuursniveaus van de lidstaten verplicht om vanaf december 2022 bepaalde informatie in het Engels aan te bieden. Het Agentschap Binnenlands Bestuur en Digitaal Vlaanderen helpen de lokale besturen om dit zo efficiënt mogelijk te realiseren. Word expert in één van onze thematische werkgroepen of test onze nieuwe module in het Loket voor Lokale Besturen. Meer weten?

Identities on the move

Op 23 en 24 juni 2022 vindt in de hoofdzetel van onze Italiaanse collega’s de slotconferentie van het project “DXB – Identities on the move – Documents cross border” plaats. Dit project, gefinancierd door de Europese Commissie en waaraan ook onze Europese vereniging EVS meewerkt, wil bijdragen aan de kennisopbouw en het bewustzijn over de Openbare Documentenverordening (Verordening (EU) 2016/1191) die de Apostille afschafte en meertalige standaardformulieren invoerde.

Omzendbrief huwelijksboekjes

Op 1 juni 2022 verscheen in het Staatsblad de Omzendbrief van 6 mei 2022 over de aflevering van het huwelijksboekje. Omdat de gegevens opgenomen in het huwelijksboekje (over het huwelijk, de afstamming, adoptie, inschrijving bevolkingsregister, vaccinaties en dergelijke) terug te vinden zijn in andere authentieke bronnen zoals het Rijksregister of de DABS, waar ze bovendien worden geactualiseerd, is het nut en het belang van het huwelijksboekje verdwenen. Het huwelijksboekje heeft hierdoor dus geen enkele juridische waarde meer.

Aanpassing registratie geslacht in het Rijksregister

Op 2 mei 2022 actualiseerde het Rijksregister de onderrichtingen over de aanpassing van de registratie van het geslacht in het IT 004. Na het opstellen van een akte van aanpassing van de registratie van het geslacht, wordt het oude dossier van de betrokkene in het Rijksregister geannuleerd en een nieuw dossier gecollecteerd met een nieuw Rijksregisternummer. Alle informatiegegevens uit het oude dossier moeten vervolgens worden overgenomen in het nieuwe dossier.

Save the date

Het jaarlijkse congres van Burgerzaken Vlaanderen zal dit jaar doorgaan op 11 en 12 oktober 2022 in Sint-Niklaas. Noteer alvast de datum. Meer info volgt.

Informatiecampagne wilsverklaringen donatie organen en ander menselijk lichaamsmateriaal

Sinds 1 juli 2020 kunnen burgers hun wensen met betrekking tot de donatie van organen en ander menselijk lichaamsmateriaal op drie verschillende wijzen registreren. Vroeger moesten de burgers naar het gemeentebestuur van hun woonplaats gaan om hun aangifte te registreren. Sinds juli 2020 kunnen zij hun aangifte ook zelf doen, online, op de website mijngezondheid.be of hun huisarts vragen de aangifte te registreren via ehealth.fgov.be.

Help jij de Single Digital Gateway realiseren?

Ben je de inhoudelijk expert van een product of dienst van jouw lokaal bestuur? Zorg jij ervoor dat de informatie op de gemeentewebsite up-to-date blijft? Ben jij de dienstenleverancier van een lokaal bestuur? Dan ben jij de persoon die we zoeken!

Een bedrijf beginnen in Duitsland? Verhuizen naar Spanje? Of studeren in Italië? Zorg er samen met ons voor dat elke burger of elk bedrijf gemakkelijk de juiste informatie vindt en dit overal in Europa dankzij de Single Digital Gateway.

Pagina's

Abonneren op burgerzaken.vlaanderen RSS