Procedure gezinshereniging met een vreemdeling die tijdelijke bescherming geniet

Gezinsleden van een vreemdeling die de tijdelijke bescherming geniet kunnen een aanvraag gezinshereniging doen op basis van artikel 57/34 van de Vreemdelingenwet.

Aandacht voor valse EU paspoorten

Burgerzaken Vlaanderen waarschuwde recent reeds voor bepaalde valse Europese identiteitskaarten, verblijfskaarten en paspoorten. Ook DVZ waarschuwt voor valse EU paspoorten in omloop die gebruikt worden door derdelanders en herinnert aan de Omzendbrief project Europa waarbij elk EU document voorgelegd bij de indiending van een bijlage 19 geverifieerd dient te worden op echtheid door de lokale politie, met eventueel hulp van de federale politie.

Resolutie CIEC-16

De Commission International de l’État Civil keurde op 22 september in Straatsburg een resolutie goed over de interpretatie van artikel 8 van de CIEC-Overeenkomst nr. 16 inzake het gebruik van elektronische handtekeningen of zegels. Men moet artikel 8 dit teleologisch interpreteren. Dit houdt in dat elektronische handtekeningen of zegels dezelfde garanties voor de authenticiteit bieden dan een manueel aangebrachte handtekening of zegel. Immers bij het opstellen van de Overeenkomst in 1976 had men nog geen idee van de technologische vooruitgang op dat vlak.

Opgelet voor bepaalde identiteitskaarten

In de Nieuwsbrief van onze Nederlandse zustervereniging de NVVB werd aandacht gevraagd voor valse identiteitskaarten uit Roemenië. Ook in België werden we de voorbije jaren met dit fenomeen geconfronteerd, onder andere in de provincie Henegouwen. Concreet ging het in Nederland nu om personen met de Moldavische nationaliteit die hun Roemeense identiteitskaarten via het internet hebben geregeld.

Single Digital Gateway: informatieverplichting

Lokale besturen moeten tegen 12 december 2022 voor een aantal producten en diensten (daaronder heel veel producten van burgerzaken van identiteitsbewijzen over adreswijzigingen tot aangiften en akten burgerlijke stand) voldoen aan de informatieverplichting (in het Nederlands en het Engels) van de Single Digital Gateway Verordening (Regulation) (SDGR) en informatie aanleveren voor het YourEurope-portaal.

Voorlopige rijbewijzen on line

Vanaf maandag 17 oktober 2022 kunnen burgers de aanvraag van een voorlopig rijbewijs M18 online doen via de applicatie BelDrive. In de toekomst volgen andere voorlopige rijbewijzen en rijbewijzen. De burger komt alleen bij de gemeente langs om het rijbewijs in ontvangst te nemen.

Nieuwe opleidingen rijbewijs

De FOD Mobiliteit organiseert opnieuw opleidingen rijbewijs.

Inschrijven kan via mail. Per opleiding kunnen zich maximum 2 medewerkers inschrijven. De inschrijving is definitief na ontvangst van een bevestigingsmail.

Codes geactiveerd bijzondere informatie vreemdelingen

In aansluiting van de aanpassingen van de onderrichtingen (versie 25 juni 2021) voor het bijwerken van de bijzondere informatie voor de vreemdelingen (IT 202) meldt het Rijksregister dat de codes 0.1.1, 0.1.2, 0.1.3 en 0.3.0 voor de bijwerking van het IT 202 in het Rijksregister inmiddels geactiveerd werden (informatiedatum vanaf 1/07/2022).

Vacature

De gemeente Boortmeerbeek zoekt een deskundige burgerzaken (contractueel, B1-3, voltijds). De deskundigen burgerzaken werken generalistisch (bevolking, burgerlijke stand, niet-Belgen). Inschrijven kan tot 7 november 2022. Het uitgebreide functieprofiel en alle informatie vind je via deze link.

Het vervangen van tijdelijke nummers door Rijksregisternummers

De automatische collecte van verblijfhouders of niet-verblijfhouders op basis van het vermelden van een persoon in een akte van de burgerlijke stand loopt soms mis. Dit kan om diverse redenen het geval zijn: er bestaat toch reeds een Rijksregisternummer voor deze persoon (de meest voorkomende fout), er wordt een foute nationaliteits- of naamcode meegegeven of je botst op een validatieregel van het Rijksregister (bv. een tweede fonetisch dezelfde persoon met dezelfde geboortedatum kan niet op dezelfde dag gecollecteerd worden zoals een tweeling die Tim en Tom heet).

Pagina's

Abonneren op burgerzaken.vlaanderen RSS