Algemene vergadering Burgerzaken Vlaanderen

Alle leden van de vzw Burgerzaken Vlaanderen zijn van harte uitgenodigd op de digitale algemene vergadering van onze vereniging, die doorgaat op dinsdag 17 december 2022 om 14.00 u. en gecombineerd wordt met een kleine infosessie over de statistiek-tool van de DABS. De leden kregen via mail een uitnodiging en inschrijvingsformulier bezorgd. Inlichtingen over het lidmaatschap kan je steeds krijgen via mail.

Beroepsuitwisseling

Op donderdag 9 juni 2022 zal de opleiding ‘CIV-149 – Het uitwisselen van beroepservaring : de digitalisering van de akten burgerlijke stand’ plaatsvinden op het Instituut voor de Gerechtelijke Opleiding (IGO) te Brussel.

Tijdens deze opleidingsvoormiddag wordt aan de hand van praktijkcases beroepservaringen uitgewisseld tussen de magistraten en medewerkers van de rechterlijke orde en de medewerkers van de dienst burgerlijke stand.

De hervorming van de burgerlijke stand en zijn internationale aspecten

De ADDE organiseert op donderdag 19 mei 2022 een studiedag over de hervorming van de burgerlijke stand en de impact hiervan op buitenlandse akten en beslissingen, de creatie van de centrale dienst burgerlijke stand en de nieuwe methoden van verbetering en wijziging van akten.

Afwijkingsregeling verplichte tweede advies van de geneesheer loopt af op 30 april 2022

Vanaf 1 mei 2022 is het advies van de tweede beëdigde arts in geval van crematie opnieuw vereist. Tot en met 30 april 2022 liet de Vlaamse regering toe dat van deze vereiste kon worden afgeweken, dit in het kader van de coronacrisis.

Reactie op conceptnota Vlaamse regering inzake begraafplaatsen en lijkbezorging

De conceptnota, die op 17 december 2021 aan de Vlaamse Regering werd medegedeeld, bevat de krijtlijnen en de timing van de wijzigingsvoorstellen op de regelgeving van begraafplaatsen en lijkbezorging. VVSG, Burgerzaken Vlaanderen vzw en het Netwerk Begraafplaatsen Vlaanderen reageerden intussen op het document ter sprake.

Evaluatie meldcode voor gedwongen huwelijken

Het instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen deelde op 1 april 2022 in een nieuwsbericht de resultaten mee van een eerste evaluatie rond het gebruik van de meldcode voor gedwongen huwelijken door ambtenaren van de burgerlijke stand.

Save the date algemene vergadering 17 mei 2022

Op dinsdagnamiddag 17 mei zal de algemene vergadering van Burgerzaken Vlaanderen vzw op elektronische wijze plaatsvinden. Zoals de vorige jaren zullen we het statutaire gedeelte – het goedkeuren van de jaarrekening en begroting – koppelen aan een klein infomoment. Dit jaar handelt dit over de “Reportingtool DABS” die binnenkort ter beschikking wordt gesteld aan de gemeenten. De uitnodiging voor de algemene vergadering, de stukken en het inschrijvingsformulier worden via mail aan de leden bezorgd.

EVS-congres

Voor de eerste keer in drie jaar is het opnieuw mogelijk om een EVS-congres te organiseren. Onze Europese vereniging voor ambtenaren van de burgerlijke stand komt samen in Bratislava op 26 en 27 mei 2022.

De recente gebeurtenissen in Oekraïne beklemtonen eens te meer de waarde van het Europese project, waar de EVS als kleine vereniging wil toe bijdragen door ambtenaren burgerzaken uit heel Europa bij mekaar te brengen, kennis en ervaringen uit te wisselen en veel van mekaar te leren.

IGO-Opleiding nationaliteit

Het Instituut voor Gerechtelijke Opleiding (IGO) organiseert een nieuwe opleiding over het Wetboek van de Belgische nationaliteit. Het gaat niet om een vorming over de basiskennis van de Belgische nationaliteit. Veeleer wordt ingezoomd op struikelblokken in de wet die in de praktijk tot uiteenlopende toepassingen en beslissingen leiden.

Nieuwe adviezen nationaliteit

Op JustFamNat.be – het platform van de FOD Justitie om adviezen inzake familierecht, burgerlijke stand en nationaliteit te verspreiden – werden een aantal nieuwe adviezen in verband met de nationaliteitswetgeving gepubliceerd:
- De toepassing van de Overeenkomst van Parijs inzake het uitwisselen van gegevens met betrekking tot het verkrijgen van nationaliteit. Burgerzaken Vlaanderen merkt op dat de hier voorgeschreven gegevensuitwisseling in de praktijk niet meer toegepast wordt.

Pagina's

Abonneren op burgerzaken.vlaanderen RSS