Oproep Gemeente zonder Gemeentehuis

Via het relanceproject Gemeente zonder gemeentehuis wenst Vlaanderen steden en gemeenten te ondersteunen die samen innovatieve, digitale oplossingen uitwerken om hun dienstverlening en interne werking klantgerichter te maken.

Berichten Binnenlandse Zaken

De Algemene Directie Instellingen en Bevolking wijzigde sinds 1 januari 2022 van naam en heet voortaan Identiteit en Burgerzaken. De nieuwe naam reflecteert beter de missies van de Algemene Directie en haar opdrachten ten dienste de burger en de gemeenten met betrekking tot de bevolkingsaangelegenheden, het operationeel beheer van de DABS, de identiteitskaarten en de organisatie van de verkiezingen.

Kostprijs voornaamsverandering van transgender personen

Het Instituut voor de Gelijkheid van Mannen en Vrouwen publiceerde – op basis van een aantal klachten – een aanbeveling voor de ambtenaren van de burgerlijke stand over de kostprijs van een voornaamsverandering van transgender personen.

Vacature specialist burgerzaken

De stad Ninove zoekt een specialist burgerzaken (B1-B3) met een contract van onbepaalde duur. Een functiebeschrijving en informatiebrochure zijn terug te vinden op de website van de stad Ninove. Solliciteren kan tot 26 januari 2022.

Van VLAVABBS naar Burgerzaken Vlaanderen

Op 4 november 2021 verscheen in het Staatsblad (bijlagen rechtspersonen) de eerder dit jaar goedgekeurde statutenwijziging van onze vereniging. Daarmee werd ook meteen onze nieuwe naam Burgerzaken Vlaanderen vzw en ons nieuwe adres officieel. De vereniging is voortaan officieel gevestigd in de Paul Lebrunstraat 16, 3000 Leuven. Mogen wij u vragen de naam en het adres van de vereniging ook in uw derdenbestanden (bv. bij de dienst financiën of de vormingsdienst) aan te passen.

I en J kaarten

In het kader van de omzetting van de Richtlijn 2014/66 van het Europees Parlement en de Raad van 15 mei 2014 betreffende de voorwaarden voor toegang en verblijf van onderdanen van derde landen in het kader van een overplaatsing binnen een onderneming werden er twee nieuwe verblijftitels gecreëerd. Het betreft de kaart “I. ICT” et de kaart “J. MOBILE ICT”.

Advies nieuwe vormen van lijkbezorging

Het Raadgevend Comité voor Bio-ethiek heeft een advies uitgewerkt over mogelijk nieuwe vormen van lijkbezorging.

Het Comité besluit dat humusatie in natuurlijke omstandigheden technisch en ethisch geen optie is. Er kan wel onderzocht worden in hoeverre het aanbieden van natuurbegraven zonder crematie aan de vraag naar humusatie in natuurlijke omstandigheden tegemoet zou kunnen komen.

Eindejaar FOD Binnenlandse Zaken

De loketten bij de FOD Binnenlandse Zaken, Koloniënstraat 11, 1000 Brussel, zullen op vrijdag 24 en vrijdag 31 december 2021 gesloten zijn vanaf 15u45.

De kaarten aangevraagd met gecentraliseerde levering zullen op die dagen dus vóór 15u45 moeten afgehaald worden.

Uittreksels strafregister in de e-box

De mogelijkheid om een uittreksel uit het strafregister af te leveren in de e-box werd toegevoegd aan de applicatie CJCS-CG. Deze wijziging zal worden geactiveerd op 14 december vanaf 16.00. Ter herinnering, de e-box is een digitale postbus die toelaat om op beveiligde manier documenten van overheidsinstellingen af te leveren aan de burger.

Brexit: laatste bedrijf of final act

DVZ laat weten dat op 8 november 2021 een (tweede) brief verstuurd naar de mogelijke begunstigden van het terugtrekkingsakkoord die volgens de info van DVZ (info van september 2021) nog geen stappen hebben ondernomen om hun verblijf te vrijwaren. Zij worden sterk aangeraden zo snel mogelijk en vóór 31 december 2021 hun aanvraag in te dienen bij de bevoegde gemeente. De betrokkenen vinden ook meer info op de DOFI website.

Pagina's

Abonneren op burgerzaken.vlaanderen RSS