Kids-ID affiche

De corona-pandemie doet bijna vergeten dat de wintervakanties voor de deur staan. Ouders die naar het (Europese) buitenland vertrekken doen er goed aan tijdig een Kids-ID aan te vragen. De FOD Binnenlandse Zaken raadt aan daarbij in wachtzalen, gemeentehuizen, gemeentelijke websites en publicaties te maken van hun “zomer” of “winter” affiche. U kan deze downloaden op deze link.

Administratief medewerker andere nationaliteiten

Stad Kortrijk zoekt een administratief medewerker andere nationaliteiten (C1-C3). Je staat in voor een kwalitatieve en klantgerichte dienstverlening bij het team burgerzaken. Na het doorlopen van een grondige opleiding, help je klanten met een andere nationaliteit van A-Z. Je voert alle front- en backofficetaken zelfstandig uit, Je informeert en begeleidt hen in hun verblijfsdossier en ondersteunt hen bij hun administratieve vragen. Alle informatie op deze website.

Werkprocessen burgerzaken

VLAVABBS, ondertussen Burgerzaken Vlaanderen, stelt sinds enkele jaren werkprocessen burgerzaken ter beschikking in samenwerking met Sensus. Deze processen zijn verhuisd. De nieuwe link om toegang te krijgen vindt u hier. In de komende periode worden de bestaande processen geactualiseerd en up-to-date gebracht. Er wordt achter de schermen ook gewerkt om de ontbrekende processen bv. bij bevolking of vreemdelingen aan te maken en ter beschikking te stellen.

Call for papers en save the date

Op 23 en 24 juni 2022 vindt in de academie van onze Italiaanse collega’s van Anusca in Castel-San-Pietro-Terme (bij Bologna) de slotconferentie plaats van het project “Identities on the move”, waarin ook onze Europese vereniging EVS betrokken is. Het project bestudeert de inhoud en de toepassing van Verordening EU 2016/1191 ter promotie van de vrije circulatie van openbare documenten binnen de EU.

Nieuwe Belpas in aantocht

3.895.000. Dat is het aantal paspoortaanvragen wereldwijd met BELPAS behandeld door Belgische gemeenten, ambassades en consulaten sinds zijn lancering einde 2012. Omdat BELPAS stilaan veroudert, werd om veiligheidsredenen overgeschakeld naar een nieuwe technologie. De ontwikkeling van deze nieuwe BELPAS is bijna beëindigd: voor het einde van dit jaar zal deze toepassing waarmee de gemeenten quasi dagelijks werken een make-over hebben gekregen. Een make-over die niet zozeer het uitzicht dan wel de basis van BELPAS betreft.

Openingsuren superspoedprocedure paspoorten uitgebreid

Vanaf 2 november 2021 is het gemeenschappelijk loket binnenlandse/buitenlandse zaken superspoedprocedure identiteitskaarten en paspoorten, Koloniënstraat 11, 1000 Brussel, op werkdagen voor paspoortaanvragen opnieuw open tot 19u45. Dit betekent dat er meer mogelijkheden zijn om een paspoort de dag van aanvraag al te verkrijgen.

Overzicht van procedures/termijnen:

Inschrijving van pleegkinderen

Het pleegouderverlof kan pas worden opgenomen nadat het pleegkind is ingeschreven in de bevolkingsregisters van de gemeente waar de pleegouder zijn verblijfplaats heeft.

Doordat het pleegkind vaak pas weken na de aankomst in de gemeente van verblijf van de pleegouders wordt ingeschreven (na aangifte adreswijziging en politie-controle) op het adres van de pleegouders, kan de betrokken persoon geen pleegouderverlof nemen op het moment dat hij dit het meest nodig heeft, namelijk op het moment van het onthaal van het pleegkind in het gezin.

Informatie voor burgers over de nieuwe chip op de eID

Burgerzaken Vlaanderen vroeg in de zomer een bewustzijnscampagne over de nieuwe eID Middleware, waarvan de installatie noodzakelijk is om de nieuwste eID met aangepaste chip te kunnen uitlezen. In de praktijk bleek namelijk dat vele instanties burgers naar de gemeente terugstuurden die sinds mei 2021 een nieuwe eID kregen afgeleverd.

Modernisering verblijfskaarten

Sinds 11 oktober 2021 moeten alle aanvragen voor kaarten van vreemdelingen die legaal in het Rijk verblijven gebeuren aan de hand van BelPic 2.0. Alle verblijfstitels afgegeven aan onderdanen van derde landen en aan familieleden van burgers van de Unie zullen uniform Europees model voor verblijftitels volgen, zoals vastgesteld bij Verordening (EU) 2017/1954. De concrete wijzigingen inzake layout, opschrift vindt u in de instructies van DVZ en Instellingen en Bevolking.

Presentaties congres 2021

We waren erg verheugd jullie na lange tijd zo talrijk en enthousiast te kunnen begroeten op ons jaarlijks congres dat plaatsvond op 5 en 6 oktober in Hotel Serwir, Sint-Niklaas. Dankzij de tweedaagse formule in combinatie met de interactieve sessies waar sprekers en experten in dialoog konden gaan met onze leden, werd het een boeiende en leerrijke bijeenkomst. Op de beursvloer en tijdens de workshops kon je via onze partners en standhouders kennismaken met de laatste (technologische) ontwikkelingen op het vlak van burgerzaken.

Pagina's

Abonneren op burgerzaken.vlaanderen RSS