Over Burgerzaken Vlaanderen

De Vlaamse Vereniging van Ambtenaren en Beambten van de Burgerlijke Stand (VLAVABBS) begon in 1983 als spreekbuis en belangenorganisatie van de gemeentelijke diensten burgerlijke stand. De voorbije jaren groeide VLAVABBS vzw uit tot een dynamische ledenorganisatie die (op één na) alle Vlaamse gemeenten verenigt, een stem heeft in het beleid en zich richt op de materie van burgerzaken in zijn totaliteit en diversiteit. Op 4 november 2021 wijzigde de naam van de vereniging officieel in Burgerzaken Vlaanderen.

Enerzijds speelt Burgerzaken Vlaanderen een proactieve rol bij de totstandkoming van nieuwe wetten, decreten en uitvoeringsbesluiten. Anderzijds ondersteunt Burgerzaken Vlaanderen leden en lokale besturen in het praktijkveld burgerzaken met o.a. gepersonaliseerd advies, studiedagen, opleidingen en een jaarlijks congres. Met de tweewekelijks elektronische nieuwsbrief voor leden en geïnteresseerden focust Burgerzaken Vlaanderen op wet- en regelgeving, organisatie en dienstverlening op het gebied van burgerzaken.

Voor collega's binnen burgerzaken kost een jaarlijks lidmaatschap 50€

De leden kunnen ook bij het bestuur terecht met hun vragen:

 • Voorzitter: Steve Heylen, Leuven, tel. 016 27 21 31, e-mail
 • Ondervoorzitter: Martine Verbeek, Zwijndrecht, tel. 03 250 48 40, e-mail
 • Secretaris: Ingrid De Belser, Wielsbeke, tel. 056 67 32 05, e-mail
 • Veronique Blondeel, Maldegem, tel. 050 72 89 30, e-mail
 • Maurice Goffart, Antwerpen, tel. 0474 96 98 79, e-mail
 • Joost Vandenbrande, Deinze, tel. 09 381 95 30, e-mail
 • Anne Bailyu, Knokke-Heist, tel. 050 630 125, e-mail
 • Annick De Beul, Tervuren, tel. 02 766 52 28, e-mail
 • Maarten Pylyser, Oostende, tel. 059 25 84 01, e-mail
 • Nik Vanderscheuren, Gent, tel. 09 266 72 71, e-mail
 • Merijn Van Hoof, Lier, tel. 03 800 03 00, e-mail.

Burgerzaken Vlaanderen is lid van de Europese Vereniging van Ambtenaren van de Burgerlijke Stand (EVS). De zetel van de vereniging is gevestigd te 3000 Leuven, Paul Lebrunstraat 16. Het ondernemingsnummer is 0834.362.524.

Contact: