Over Burgerzaken Vlaanderen

Burgerzaken Vlaanderen is een dynamische ledenorganisatie die (bijna) alle Vlaamse gemeenten verenigt, een stem heeft in het beleid en zich richt op de materie van burgerzaken in zijn totaliteit en diversiteit.

De vereniging speelt enerzijds een proactieve rol bij de totstandkoming van nieuwe wetten, decreten en uitvoeringsbesluiten. Anderzijds ondersteunt ze haar leden en lokale besturen in het praktijkveld met gepersonaliseerd advies, studiedagen, opleidingen en een jaarlijks congres. Met de tweewekelijks elektronische nieuwsbrief voor leden en geïnteresseerden focust Burgerzaken Vlaanderen op wet- en regelgeving, organisatie en dienstverlening op het gebied van burgerzaken.

De vereniging die in 1983 ontstond onder de naam Vlaamse Vereniging van Ambtenaren en Beambten van de Burgerlijke Stand (VLAVABBS), begon als spreekbuis en belangenorganisatie van de gemeentelijke diensten burgerlijke stand. Op 4 november 2021 wijzigde de naam officieel in Burgerzaken Vlaanderen en dit jaar viert de vereniging haar veertigste verjaardag.

De jaarlijkse lidmaatschapsbijdrage 2023 bedraagt voor collega's uit burgerzaken €75,00

Samenstelling van het bestuur:
* Voorzitter: Steve Heylen, Leuven
* Secretaris: Ingrid De Belser, Wielsbeke
* Penningmeester: Annick De Beul, Tervuren
* Veronique Blondeel, Maldegem
* Maurice Goffart, Antwerpen
* Joost Vandenbrande, Deinze
* Maarten Pylyser, Oostende
* Nik Vanderscheuren, Gent
* Merijn Van Hoof, Lier
* Sarah Hellemans, Zwijndrecht

Burgerzaken Vlaanderen is lid van de Europese Vereniging van Ambtenaren van de Burgerlijke Stand (EVS).
De zetel van de vereniging is gevestigd te 3000 Leuven, Paul Lebrunstraat 16.
Het ondernemingsnummer is 0834.362.524.

Contact:
* Met vragen over lidmaatschap en administratie kan je terecht bij: (leden)
* Met vragen over opleidingen kan je terecht bij: (opleiding)
* Met inhoudelijke vragen over burgerzaken kan je terecht bij: (vragen)
* Steve Heylen (voorzitter)
* Annemie Boonen (beleid, opleidingsprogramma & commerciële relaties)
* Kris Torfs (commerciële relaties)
* Leden kunnen ook gebruik maken van het TOPdesk informatieplatform om hun inhoudelijke vragen op te volgen.