Opleidingen op maat van en voor onze leden

Opleidingsaanbod 2023

Inschrijvingen

Inschrijven voor de digitale opleidingen kan via deze link.

**Alle vragen i.v.m. opleidingen kan je stellen via mail

Uitgebreide basisopleidingen:

Elektronische aangifte van geboorte, huwelijk en erkenning mogelijk

Op 14 maart 2023 verscheen in het Belgisch Staatsblad het Koninklijk Besluit tot bepaling van de voorwaarden verbonden aan elektronische aangiften inzake burgerlijke stand dat in werking treedt op 24 maart 2023. Bij de invoering van de modernisering van de burgerlijke stand werd in het herschreven burgerlijk wetboek (artikelen 43, § 3, 164/1, § 3 en 327/1, § 3 oud BW) voorzien dat bij KB de voorwaarden voor de elektronische aangifte van geboorte, huwelijk en erkenning konden worden bepaald.

Notificatiebericht buitenlandse adoptie

De Federale Centrale Autoriteit (FCA) voor adoptie bij de FOD Justitie laat weten dat vanaf 15 maart 2023 een notificatiebericht via de DABS worden verzonden aan de gemeenten welke een akte van geboorte en een akte van adoptie dienen op te maken voor een persoon die in het buitenland werd geadopteerd.

Enquête interacties internationaal privaatrecht en asielrecht

Aan de universiteit Gent loopt momenteel een onderzoek van Geertrui Daem en Jinske Verhellen over de interacties tussen het internationaal privaatrecht en het asielrecht. De onderzoeksfocus is de erkenning van het personeel statuut (naam, leeftijd, geslacht, afstamming, huwelijkse staat, …) van verzoekers om internationale bescherming, erkende vluchtelingen en subsidiair beschermden.

Nieuwe adviezen Just Fam Nat

Hieronder vindt u de aankondiging van drie nieuwe adviezen die op het platform bekendgemaakt werden:

EVS-Congres in Tallinn

Het 21ste congres van de Europese Vereniging van Ambtenaren van de Burgerlijke stand (EVS) vindt voor de eerste keer plaats in Estland van 27 tot 28 april 2023 in het Nordic Hotel Forum Tallinn.

Helpdesk DABS

Er trad een wijziging op in het mailadres van de helpdesk DABS.

Kijktip: Burgerzaken!

Heeft u vorige dinsdag gekeken op “Nederland 1”? Bij onze Noorderburen startte op 21 februari een nieuw zesdelig televisieprogramma Burgerzaken van KRO NCRV. Bij vijf Nederlandse gemeenten – Den Haag, Rozendaal, Den Bosch, Oudewater en Leiden, wordt het reilen en zeilen van de afdeling Burgerzaken gevolgd. Het programma brengt de rol van medewerkers Burgerzaken in beeld en laat daarmee het belang van dit mooie werk zien. Ook voor Vlamingen heel herkenbaar!

Meer informatie op deze website.

Oproep over de uittreksels uit het strafregister voor activiteiten met minderjarigen

Alle gemeentebesturen kregen een brief van de Vlaamse minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme om de afgifte van de uittreksels uit het strafregister voor activiteiten met minderjarigen vlot te laten verlopen.

Op 25 maart 2022 keurde de Vlaamse regering een decreet goed dat bepaalde organisaties verplicht om voor nieuwe medewerkers, die rechtstreeks in contact komen met minderjarigen, een uittreksel uit het strafregister (als vermeld in artikel 596, tweede lid, van het Wetboek van Strafvordering) te controleren.

Pagina's

Abonneren op burgerzaken.vlaanderen RSS