Opleidingen op maat van en voor onze leden

Opleidingsaanbod 2023

Inschrijvingen

Inschrijven voor de (digitale) opleidingen kan via deze link.

Alle vragen i.v.m. opleidingen kan je stellen via mail

Uitgebreide basisopleidingen:

De IPR-aspecten van het nieuwe huwelijksbeletsel van de wettelijke samenwoning met een derde

Op de algemene vergadering van Burgerzaken Vlaanderen vzw werd zoals beloofd in de infosessie over het nieuwe huwelijksbeletsel van de wettelijke samenwoning met een derde (dan waarmee men huwt) teruggekomen op de IPR-aspecten hiervan. In de parlementaire voorbereiding van het nieuwe huwelijksbeletsel werd dit immers aangeduid als zijnde van openbare orde (art. 21 Wetboek IPR).

Registratie jonge Belgen en Europese burgers voor de Europese verkiezingen

De minister van Binnenlandse Zaken schreef de gemeenten aan over de inschrijving van jonge Belgen (van 16 tot 18 jaar) en burgers uit de lidstaten van de Europese Unie die in België verblijven (eveneens vanaf 16 jaar) als kiezers voor de verkiezing van het Europees Parlement in 2024. De gemeentebesturen zullen deze burgers dienen in te schrijven als kiezers voor 1 maart 2024 of voor 1 april 2024 naargelang de verkiezing in mei of juni 2024 plaatsvindt.

Vacature deskundige team burger-vreemdelingenzaken Retie

Gemeente Retie heeft een vacature voor een deskundige team burger - vreemdelingenzaken. Het gaat om een voltijdse arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur op niveau B. Solliciteren kan tot uiterlijk 14 mei. Alle informatie vindt u hier.

Parenthood-Verordening

In december 2022 heeft de Europese Commissie een voorstel tot Verordening openbaar gemaakt betreffende de rechterlijke bevoegdheid, het toepasselijke recht, de erkenning van beslissingen en de aanvaarding van authentieke akten inzake afstamming en betreffende de invoering van een Europese akte van afstamming.

Nieuwe Apostille-landen

Saoedi-Arabië (vanaf 7-12-2022), Pakistan (vanaf 9-3-2023) en Senegal (vanaf 23-3-2023) zijn toegetreden tot het Apostilleverdrag. Alle informatie over de legalisatie en de Apostille op de vernieuwde pagina van de FOD Buitenlandse Zaken.

Infosessie “actualia burgerlijke stand”

In het voorbije jaar (en in het bijzonder in de laatste drie maanden) zijn er binnen burgerlijke stand een aantal wetswijzigingen of vernieuwingen doorgevoerd die we voor onze leden graag bundelen en toelichten.

De inschrijving van Oekraïners

De FOD Binnenlandse Zaken publiceerde een nieuwe omzendbrief betreffende de inschrijving van de begunstigden van tijdelijke bescherming in het Rijksregister. Deze omzendbrief van 1 maart 2023 vervangt de omzendbrief van 9 maart 2022 (en aanvulling van 29 maart 2022).

Opheffing tijdelijke LOG-code 07

De tijdelijke LOG-code 07 “opvang internationale bescherming” in het IT140-141, operationeel sinds 8 december 2022, voor personen die een opvangcentrum hebben verlaten en die ofwel in het wachtregister staan als asielzoeker en nog geen bevel kregen om het grondgebied te verlaten ofwel wel ingeschreven zijn in het vreemdelingenregister en minder dan zes maanden een erkenning kregen als vluchteling of subsidiair beschermde, werd afgeschaft vanaf 1 april 2023. De bedoeling was om deze personen tijdelijk in een gastgezin te kunnen registreren met een aparte gezinssamenstelling.

Gentlemen’s agreement FOD Binnenlandse en Buitenlandse Zaken

Het gentlemen’s agreement tussen de FOD Binnenlandse Zaken – Algemene Directie Dienst Vreemdelingenzaken en Algemene Directie Identiteit en Burgerzaken – en de FOD Buitenlandse Zaken over de inschrijving van de familieleden in de zin van artikel 40ter. § 1 of artikel 40ter.

Pagina's

Abonneren op burgerzaken.vlaanderen RSS