Tijdelijke bescherming Oekraïners

De oorlog in Oekraïne zorgt voor de ontheemding van grote groepen van de Oekraïense bevolking. De ministers van Buitenlandse Zaken van de Europese Unie voerden daarom op basis van artikel 5 van Richtlijn 2001/55/EG een statuut van tijdelijke bescherming in.

Opleidingen op maat van en voor onze leden

Opleidingsaanbod 2022

Vanaf januari 2022 bieden we opnieuw een aantal interactieve praktijkopleidingen aan om leden en collega's te ondersteunen. Omwille van de gezondheidscrisis bieden we ook de volgende maanden deze opleidingen online aan. Zodra mogelijk vullen we het online aanbod aan met traditionele opleidingen.

Informatiecampagne wilsverklaringen donatie organen en ander menselijk lichaamsmateriaal

Sinds 1 juli 2020 kunnen burgers hun wensen met betrekking tot de donatie van organen en ander menselijk lichaamsmateriaal op drie verschillende wijzen registreren. Vroeger moesten de burgers naar het gemeentebestuur van hun woonplaats gaan om hun aangifte te registreren. Sinds juli 2020 kunnen zij hun aangifte ook zelf doen, online, op de website mijngezondheid.be of hun huisarts vragen de aangifte te registreren via ehealth.fgov.be.

Help jij de Single Digital Gateway realiseren?

Ben je de inhoudelijk expert van een product of dienst van jouw lokaal bestuur? Zorg jij ervoor dat de informatie op de gemeentewebsite up-to-date blijft? Ben jij de dienstenleverancier van een lokaal bestuur? Dan ben jij de persoon die we zoeken!

Een bedrijf beginnen in Duitsland? Verhuizen naar Spanje? Of studeren in Italië? Zorg er samen met ons voor dat elke burger of elk bedrijf gemakkelijk de juiste informatie vindt en dit overal in Europa dankzij de Single Digital Gateway.

Algemene vergadering Burgerzaken Vlaanderen

Alle leden van de vzw Burgerzaken Vlaanderen zijn van harte uitgenodigd op de digitale algemene vergadering van onze vereniging, die doorgaat op dinsdag 17 december 2022 om 14.00 u. en gecombineerd wordt met een kleine infosessie over de statistiek-tool van de DABS. De leden kregen via mail een uitnodiging en inschrijvingsformulier bezorgd. Inlichtingen over het lidmaatschap kan je steeds krijgen via mail.

Beroepsuitwisseling

Op donderdag 9 juni 2022 zal de opleiding ‘CIV-149 – Het uitwisselen van beroepservaring : de digitalisering van de akten burgerlijke stand’ plaatsvinden op het Instituut voor de Gerechtelijke Opleiding (IGO) te Brussel.

Tijdens deze opleidingsvoormiddag wordt aan de hand van praktijkcases beroepservaringen uitgewisseld tussen de magistraten en medewerkers van de rechterlijke orde en de medewerkers van de dienst burgerlijke stand.

De hervorming van de burgerlijke stand en zijn internationale aspecten

De ADDE organiseert op donderdag 19 mei 2022 een studiedag over de hervorming van de burgerlijke stand en de impact hiervan op buitenlandse akten en beslissingen, de creatie van de centrale dienst burgerlijke stand en de nieuwe methoden van verbetering en wijziging van akten.

Afwijkingsregeling verplichte tweede advies van de geneesheer loopt af op 30 april 2022

Vanaf 1 mei 2022 is het advies van de tweede beëdigde arts in geval van crematie opnieuw vereist. Tot en met 30 april 2022 liet de Vlaamse regering toe dat van deze vereiste kon worden afgeweken, dit in het kader van de coronacrisis.

Reactie op conceptnota Vlaamse regering inzake begraafplaatsen en lijkbezorging

De conceptnota, die op 17 december 2021 aan de Vlaamse Regering werd medegedeeld, bevat de krijtlijnen en de timing van de wijzigingsvoorstellen op de regelgeving van begraafplaatsen en lijkbezorging. VVSG, Burgerzaken Vlaanderen vzw en het Netwerk Begraafplaatsen Vlaanderen reageerden intussen op het document ter sprake.

Evaluatie meldcode voor gedwongen huwelijken

Het instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen deelde op 1 april 2022 in een nieuwsbericht de resultaten mee van een eerste evaluatie rond het gebruik van de meldcode voor gedwongen huwelijken door ambtenaren van de burgerlijke stand.

Pagina's

Abonneren op burgerzaken.vlaanderen RSS